Направихме декоративна стена в новата сграда на Styler. Там използвахме естествен камък от много рядка червена туфа, рязана на ивици от сантиметър от мрежата.

Естествен камък от червена туфа

Идеята беше да се създаде акцент срещу главния вход за клиенти, като същевременно да не се засенчва главната идея, а именно новата колекция на Styler.