В апатрамента са извършени следните дейности:

Полагане на италиански декоративни мазилки, декоративни камани, плочки в банята  и в санитарно помещение.