РеференцииСграда на Хаасс-60

В качеството си на управител на Хаас-60 ЕООД бих желал да изразя удоволетворението си от бързото и качествено изпълнение на възложените от нас ремонти на фима ММ 93 ЕООД.

 

Референция от Хаас-60 ЕООД:

Хаасс-60„В качеството си на управител на фирма Хаас-60 ЕООД, бих желал да изразя удовлетворението си от бързото и качествено изпълнение на възложените от нас ремонти на фирма ММ-93 ЕООД. Изключително съм очарован от бързата и коректна работа на екипът на фирмата като изпълнител.“

Мисак Ениджелян
управител на Хаас 60 ЕООД

референция Хаас-60