В тази баня с голямоформатни плочи са изградени две ниши. Сложното при тази инсталация е изрязването на отворите в големите плочки с размер 120х280см. Отвора се изрязва 24ч. след като плочката се монтира, залепи и изсъхне. Това се налага заради големия риск от счупване при принасяне.  За да бъде спазена шарката на плочката, отвора за нишата се изрязва внимателно с герунг под 45°, а изрязаното парче се монтира ката гръб в самата ниша.