Гипсокартон със скрито осветление по тавана и стената, акцент на тавана от мазилка Клондайк на Valpaint в кафяв нюанс в частна къща.

Скрито осветление по стената

Направен е свод от гипсокартон като по тавана и стените е поставена Венецианска мазилка – Рококо Стуко Венециано на отново на Valpaint.