Референцииперфект груп

През 2013 г. „ММ-93“ съвместно с „Перфект Груп“ изпълни „Ваканционна къща в местност Арапя“.

 

ruja_stoikova„Настоящата референция се издава на „ММ-93″ ЕООД гр. Пловдив, във връзка с извършените довършителни дейности по част Архитектура на обект: „Ваканционна къща местност Арапя“ за периода от 01 май 2013 до 30 юли 2013г.
Фирмата притежава необходимите ресурси , кавалифицирана работна ръка и техника за изпълнението на обектите. Всички извършени строително-монтажни дейности са с много добро качество. Използваните материали са с добро качество, отговарят на очакваното качество и поставените изсквания. Договорните задължения се извършват в срок и съгласно нормативните изисквания.“

– г-жа. Ружа Стойкова
собственик на Перфект Груп

referencia