Референциихотел Ландмарк Крийк

Изпълнителният директор на хотел „Лaндмарк Крийк“, Димитър Ванков изрази в писмен вид благодарността си към фирма ММ-93. Той издаде референция, в която препоръчва ММ-93 като коректен и надежден партньор, на който може да се разчита за качественото изпълнение на всички видове декоративни мазилки.

 

хотел Ландмарк Крийк„Настоящата референция се дава на фирма „ММ-93″ ЕООД като изпълнител на всички декорации и декоративни мазилки в новопостроения хотел на фирма „Марбро Ризортс“ „Ландмарк Крийк“.
„ММ-93″ ЕООД, със своя добре обучен персонал, успя да изпълни качествено и в срок всички декоративни мазилки и с оглед на по-горе изложеното препоръчваме фирмата като коректен партньор, който разполага с добър кадрови и технически потенциал, на който може да се разчита при изпълнението на CMP.
Нека настоящата референция да послужи на фирма „ММ-93″ както при обществени, така и при частни поръчки.“

– Димитър Ванков
изпълнителен директор „Марбро Ризортс“

Ландмарк Крийк